Warsztaty

Od kilku lat prowadzimy działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie pszczelarstwa, kiszonkarstwa oraz zajęcia przyrodniczo-surwiwalowe (pod nazwą Leśna Banda), organizujemy też Dzikie Urodziny. Rozpoczynamy przygodę z Shinrin Yoku, czyli terapeutycznymi leśnymi kąpielami.
Organizujemy warsztaty z wieloma specjalistami: miedzy innymi z zakresu permakultury, budownictwa naturalnego, ochrony przyrody, bartnictwa, zielarstwa, nalewkarstwa czy rękodzieła.